Studion

I vår studio arbetar speciallärare och elevassistenter med elever som behöver
stöd i kärnämnena svenska, engelska och matematik eller har andra särskilda behov.

Antal: 10