Om skolan

Välkommen till Rålambshov/Konradsbergsskolan

Rålambshovsskolan ligger på Kungsholmen och är en kommunal grundskola. Sedan hösten 2016 har Rålambshovsskolan ett tre parallelligt mellanstadium på Konradsberg. Det går ca 750 elever i årskurserna 4-9.

Arbetslag

Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag som leds av arbetslagsledare. Till skolan hör också två CSI-grupper, varav en är åk 1-6. Det centrala läget gör att det finns goda möjligheter att lätt ta del av stadens stora kulturutbud.

Teknikskola

Som teknikskola vill vi väcka nyfikenhet, upptäckarglädje och skaparlust till teknik. Vi vill öka elevernas förståelse för att teknik finns överallt omkring oss i samhället. Teknik är något vi möter dagligen i många olika situationer utan att vi tänker på det. Vi vill lyfta fram tekniken som ett naturligt inslag i vardagen för att få eleverna att närma sig teknik.

Aktiviteter

Skolgården, som gränsar till Rålambshovsparken, ger möjlighet till både idrottsaktiviteter och social samvaro. Skolans bibliotek är bemannat på heltid och en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet. För eleverna i årskurs 7-9 finns uppehållsrummet, där det arbetar två fritidsledare. Eleverna i årskurs 4-6 har möjlighet att delta i Klubben, belägen i lokalerna på Konradsberg.

 

Elevhälsa

På Rålambshov/Konradsbergsskolan lägger vi stor vikt vid förebyggande arbetsmiljö- och hälsoarbete. Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam som består av:

 • Rektor
 • Biträdande rektorer
 • Specialpedagog/speciallärare
 • Skolsköterskor
 • Kuratorer 
 • Studie- och yrkesvägledare
 • Skolpsykolog 
 • Skolläkaren besöker skolan två gånger per månad. 

Elev- och föräldrardemokrati

Skolan har ett engagerat elevråd med representanter från alla klasser.

Skolrådet består av representanter för elever, vårdnadshavare och personal med rektor som ordförande. Viktiga beslut förankras i skolrådet, som sammanträder två gånger per termin.

Resultat

Skolans elever har bland de högsta resultaten i Stockholm. Resultaten från de nationella proven visar att pojkar och flickor når likvärdiga resultat.

 

Dela:

Skolledning

 • Gunilla Olsson

  Rektor med övergripande ansvar för Rålambshov / Konradsbergsskolan.

 • Eva Andersson

  Biträdande rektor med ansvar för elevhälsa och CSI.

 • Jenny Johansson

  Biträdande rektor med ansvar för schema och elevantagning.

 • Anna Karlsson (AKA)

  Biträdande rektor med ansvar för IT och Projekt.

 • Karin Cesar (KC)

  Biträdande rektor med ansvar för Konradsberg, Kansli och Klubben.