Start

Nyheter

Information

Dags att välja skola

En nyhet inför skolval 2015 är att du som ska ansöka om ny skola till årskurs 1-9 kan göra det via e-tjänst. Det är alltså vårdnadshavare till elever som ska byta skola nästföljande läsår som ska ansöka via e-tjänsten.

Lovskola under vecka 9

Lovskola erbjuds eleverna från måndag till onsdag kl. 9-12 och 13-15 i skolans Studio. Anmäl intresse till din mentor.

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 07.30 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på fyra sätt:

  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
  • Via SMS (se relaterade dokument)
  • Via app (se relaterade dokument)
  • Telefonsvarare: 08 – 508 08 709

Läxhjälp i Studion

Alla helgfria måndagar kl 15.00 - 17.00, onsdagar kl 08.15 - 09.00 och 15.00 - 17.00 har vi öppet hus för läxhjälp i Studion. Tillsammans hjälps vi åt!

Information inför skolvalet!

Hittar du under "Dags att väja skola" se nedan

Kalender

  • Heldag Utvecklingssamtal åk.7
  • Heldag Aktivitetsdag med arbetslaget
  • Heldag Skolråd aulan kl. 18.00 Heldag Utvecklingssamtal åk.7
  • Heldag Utvecklingssamtal åk.6